Antroposofia, lääkintää vai lumetta

Suomessakin toiminnassa oleva antroposofinen vaihtoehtoisen lääketieteen suunta on mielenkiintoinen yhdistelmä filosofiaa, valmisteita ja terapiaa. Itävallasta 1900-luvun alussa alkunsa saanut liike on levinnyt ympäri maailmaa. Se on yksi niin sanottu uskomuslääkinnän haara, verrattavissa homeopatiaan.

Antroposofiassa yhdistyy vaihtoehtoinen lääkintä, maailmankatsomus sekä toimintaterapia. Suomessa sitä harjoitetaan Palvelutalo Sofiassa ja joissakin vanhusten- ja vammaisten hoitolaitoksissa lisänä perushoidolle. Sen filosofia perustuu muun muassa karmaan ja jälleensyntymiseen, jota myös sovelletaan sen lääkinnällisellä puolella. Uskomuslääkintänä sillä ei ole virallista asemaa Suomessa, mutta muutama Euroopan yliopisto on antanut sille professuurin. Antroposofian lääkkeenkaltaisten vaimisteiden tuontia ja myyntiä valvoo Suomessa Fimea. Näitä luvan saaneita aineita aivan kuten homeopaattisiakin tuotteita myydään apteekeissa.

Perustaja Steiner uskoi jälleensyntymiseen

 

Antroposofia on siitä mielenkiintoinen vaihtoehtoisen lääkinnän haara, että toisin kuin useimmat muut, sen perustalla on varsin moderni oppisuunta. Rudolf Steiner, itävaltalainen stainerkoulujen isä, kehitti ajatusmalliaan 1900-luvun alussa. Vuonna 1921 Ita Wegman perusti Sveitsiin antroposofisen klinikan, ja varsinainen antroposofinen lääkintä saattoi alkaa. Ongelmalliseksi antroposofisen lääkinnän tekee sen taustalla vaikuttava oppi, josta nykyajan antroposofistit lääkinnällisesti pysyvät hyvin hiljaa, ja hyvästä syystä. Yhtenä perusideana on, että ihmisen astraalikehosta (tunnekehosta) taistelevat kaksi vastakkaista voimaa, Ahriman ja Lucifer. Vastoin kristinuskon oppeja Lucifer on Steinerin opissa valonkantajan roolissa ja Ahriman pahan ruumiillistuma. Antroposofia uskoo myös jälleensyntymiseen ja karmaan. Ihmisten edellisissä elämissä tekemät teot saattavat sairastuttaa heidät ja vaaralliseksi tämä usko tulee, kun puhutaan lapsista. Opin mukaan sairaita lapsia ei tulisi yrittää parantaa, vaan heidän tulisi kärsiä karman takia saamansa taudit puhdistautuakseen tästä taakasta. Eurytmia on yksi tärkein antroposofisen lääkinnän terapiamuotoja. Steiner kehitti tanssillista eurytmiaa, ja se perustuu liikkeen lisäksi hakemaan sielun ja hengen yhteyttä. Muita terapiamuotoja ovat rytminen hieronta, äänenmuodostus-, kuvataide- ja muovailuterapia sekä antroposofinen psykoterapia, jota ei tosin Suomessa harjoiteta. Steiner kehitti myös homeopaattista lääkintää oman oppinsa mukaisesti. Perinteisesti homeopatiassa vaikuttavaa ainetta laimennetaan ja ravistellaan useita kertoja niin, että alkuperäisestä aineesta ei ole edes molekyyliä jäljellä varsinaisessa lääkkeessä. Steiner uskoi yhteyteen taivaankappaleiden, kasvien, mineraalien ja ihmisen elimien välillä, ja tämä okkultismiin ja astrologiaan perustuva ajatusmaailma näkee yhtäläisyyksiä esimerkiksi planeetta Merkuriuksen ja ihmisen hengityselinten välillä. Tästä syystä hengityselinsairauksia tulisi lääkitä elohopealla (eng. Mercurius, suom. elohopea). Ehkä kiistanalaisin ja vaarallisin Steinerin opeista on mistelin käyttäminen syövän hoidossa. Kuten kaikissa muissakin uskomuslääkinnöissä, varsinainen hoito ei sinällään saata olla haitallinen, vaan jos se korvaa tehokkaan lääketieteellisen hoidon. Mistelin käyttöä Steiner perusteli sillä, että se on loiskasvi, ja täten soveltuva hoitamaan ihmisen kehossa pesivää loista, syöpää.

Antroposofia Suomessa

Rudolf Steiner vieraili Suomessa kahdesti, vuosina 1912 ja 1913. Samoihin aikoihin perustettiin Suomen antroposofinen työryhmä Edvard Selanderin ja Johannes Leinon toimesta. Vuonna 1923 perustettiin Antroposofiska Sällskapet Uno Donnerin johdolla, josta sittemmin kehittyi Suomen antroposofinen liitto ry. Uno Donner perusti 1929 antroposofisen hoitokodin Gustavsbergin, joka oli tarkoitettu sielunhoitoa tarvitseville lapsille. Siellä oli tarjolla terapioita aina eurytmiasta taideterapiaan, ja siitä voidaan katsoa Suomen antroposofisen lääkinnän myös alkaneen. Hoitokodin toiminta oli kuitenkin lyhytaikaista, ja se sulki ovensa 1932. Antroposofinen hoitokoti Sylvia-koti perustettiin 1956. Vuonna 1958 se sai rekisteröidyn yhdistyksen aseman ja sitä pidettiin sosiaalihuollon alaisena hoitokotina. Sylvia-kodissa on myös alusta asti toiminut antroposofisia lääkäreitä, joista Kari Krohn on kenties tunnetuin. Hän puolusti julkisesti vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä ja antroposofian lisäksi hän puhui akupunktiosta ja homeopatiasta. Tällä hetkellä Suomessa toimii vain yksi antroposofinen laitos, palvelutalo Sofia. Suomen Antroposofisen Lääketieteen Lääkäriyhdistys Sally edustaa meillä suuntauksen lääketieteellistä haaraa, ja toisena virallisena elimenä toimii Antroposofisen lääketieteen yhdistys ALY.