Ayurveda, intialaista perinnehoitoa

Ayurveda on intialaista lääketiedettä, jonka sanotaan olevan noin 5000 vuotta vanhaa. Sen lähestymistapa on samanlainen kuin muidenkin vaihtoehtoisten hoitomuotojen, ihmisen huomioon ottaminen kokonaisuutena. “Ayur” tarkoittaa elämää ja “Veda” tietoa, joten suomennettuna se on Elämäntietoa. Länsimaissa ayurveda mielletään osaksi holistista terveydenhuoltoa, eikä sitä tai sen lääkintää ole virallisesti tunnustettu. Intiassa sen sijaan noin 80% maan asukkaista on turvautunut ayurvedaan tai muihin vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin, ja sitä opetetaan yliopistoissa. Tosin Intiassakin oppia on kritisoitu, ja sen on sanottu kuuluvan pseudotieteisiin. Ayurvedassa otetaan huomioon ihmisen keho ja mieli ja pyritään saattamaan nämä tasapainoon pitkän ja onnellisen elämän aikaansaamiseksi. Perushoitoina on ruokaterapia, yrtit ja mausteeet, jooga ja meditaatio sekä mahdolliset puhdistushoidot kuten kuppaus tai paastot. Jotkut lääkevalmisteet saattavat sisältää metalleja. Terminologia on ayurvedassa laaja, ja se perustuu hindujumala Dhanvanarin antamiin neuvoihin ja ohjeisiin intialaisen uskomuksen mukaan. Opin mukaan ihmiskehossa on kolme eri elementtiä, vata (tuuli), pitta (tuli) ja kapha (lima), jotka ovat osana määrittelemässä ihmisen luontoa. Toisen luokituksen mukaan vata vastaa liikkeestä, pitta ruuansulatuksesta ja aineenvaihdunnasta ja kapha rakenteesta ja kiinteydestä. Näiden kolmen elementin tulee olla tasapainossa, muuten ihminen sairastuu.

Diagnoosin tekeminen ja hoitomuodot

Ensimmäisenä ayurvedassa määritellään ihmisen tyyppi. Jo edellämainitut peruselementit myös määrittävät minkälainen ihminen on kyseessä. Tyyppejä on yhteensä seitsemän, vata, pitta tai kapha tai sitten näiden yhdistelmät. Vata henkilö on hoikka, ei pidä kylmästä, on nopea oppimaan ja unohtamaan ja hänellä on taipumusta murehtimiseen. Pitta tyyppi on rakenteeltaan normaali, ei pidä lämpimästä ilmastosta, pitää ruuasta ja saattaa olla kiukkuinen. Kapha on raskasrakenteinen, rauhallinen ja hidas oppimaan ja unohtamaan. Koska eri kehotyypeille on olemassa eri ruokavaliot, potilaan tyyppi pitää määritellä ensin. Ruoka ja elämäntavat ovat muutenkin ayurvedassa keskeisessä asemassa, ravinto, lepo ja liikkuminen säännöllisten meditaatioharjoitusten ja öljyhierontojen lisäksi on sen mukaan perusta terveelliselle elämälle. Oikean ruokavalion määrittäminen on avainasemassa hoitosuunnitemaa tehtäessä. Intiassa on paljon eri mausteita, joita kaikkia ei edes Suomesta löydy. Ne liittyvät myös hoitoon tiiviisti eri yrttien kanssa. Jos henkilö on vakavasti oireileva, voi kysymykseen tulla niin sanottu puhdistus. Puhdistuksessa käydään läpi terapeuttisia osioita kuten oksentaminen, ripuloiminen, peräruiskeet ja kuppaus. Viidestä eri osasta koostuva panchakarma hoito kuulostaa länsimaalaiselle radikaalilta keinolta saattaa keho tasapainoon. Ehkä siitä syystä puhdistus on vasta viimeinen keino potilaan hoidossa.

Kritisismiä ja vakavia ongelmia

Ayurveda, huolimatta vuosituhansisista perinteistään, on saanut osakseen kritiikkiä siis myös kotimaassaan Intiassa. Intia on tunnettu korkeasti koulutetuista kirurgeistaan ja lääkäreistään, joten ei ihme, että vanhat perinteet eivät ole tietyn luokan suosiossa. Mutta holistinen potilaan hoito on rantautunut myös länsimaihin, ja ayurvedaa harjoitetaan jo useissa maissa. Maailman Terveysjärjestö on huomioinut ayurvedan luokituksissaan, mutta virallista lääketieteellistä asemaa sille ei ole annettu. Ihmisen koko iän kestävä tuki ja hoitosuunnitelma, joka perustuu terveelliseen elämäntapaan kuulostaa silti potentiaaliselta perustalta, johon voi yhdistää länsimaista lääketiedettä. Varmaan suurin kritiikki ayurvedaa kohtaan syntyi, kun tutkimuksissa huomattiin, että osaan perinteisistä intilalaisista yrttilääkkeistä sekoitettiin metalleja, mineraaleja tai arvokiviä. Rasa shastra, jolla tämä sekoitusmenetelmä tunnetaan, saattaa jättää lääkevalmisteeseen jäänteitä lyijystä, elohopeasta tai arsenikista. Vuonna 2015 Yhdysvalloissa suoritetussa tutkimuksessa 40% tutkituista käyttäjistä löytyi kohonneita myrkkypitoisuuksia verikokeissa, ja myynnissä olevat lääkevalmisteet tuomittiin terveydelle vaarallisiksi. Ayurveda, kuten muutkin vaihtoehtoiset perinteiset hoitomuodot voi toimia hyvin yhdistettynä länsimaiseen lääketieteeseen. Jos ruokavaliolla ja mausteilla voi ohjata itsensä terveellisempään elämään, kuulostaa se potentiaaliselta vaihtoehdolta. Varsinkin, jos pitää intialaisesta ruuasta.

Kritisismiä ja vakavia ongelmia