Fysioterapialla paikat kuntoon

Ikääntymisen myötä tai onnettomuuden tai leikkauksen seurauksena ihmisen toimintakyky ja liikkuminen yleensä vaikeutuu. Joskus tietyt sairaudet aiheuttavat liikeratojen rajoittumista ja kiputiloja. Lääkkeillä voidaan hoitaa joitakin vaivoja, mutta fysioterapia on varta vasten kehitelty henkilön kuntoutukseen ja toimintakyvyn parantamiseen tai palauttamiseen. Fysioterapialla on pitkät perinteet. On sanottu, että jo Hippokrates aikoinaan ennen ajanlaskun alkua käytti hierontaa, manuaalisia terapiatekniikoita ja vesiterapiaa potilaiden hoitoon. 1700-luvulla ortopedian kehityksen myötä nivelten systemaattisia liikerataa parantavia harjoituksia ja laitteita kehitettiin myös, ja näitä voidaan pitää osana fysioterapian historiaa. Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, fysioterapeutit ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka toimivat joko yleisen terveydenhuollon piirissä tai yksityisillä klinikoilla. Lääkärin määräämä fysioterapia kuuluu Suomessa Kelan korvauksien piiriin, mutta luonnollisesti yksityisille vastaanotoille on mahdollista mennä ilman lähetettäkin.

Moderni historia alkaa Ruotsista

 

Ammattimaisen fysioterapian voidaan katsoa alkaneen Ruotsista, jossa Per Henrik Ling yhdisti fysikaalisen manipulaation perustamansa Voimisteluakatemian ohjelmaan vuonna 1813. Muutama vuosikymmen myöhemmin vuonna 1887 Ruotsin silloinen terveysministeriö myönsi fysioterapialle virallisen aseman. Muu Eurooppa seurasi pian perässä. Niin hirveä kuin Ensimmäinen Maailmansota olikin, loukkaantuneiden sotilaiden hoito antoi fysioterapialle lisäpotkua. Briteissä, Yhdysvalloissa ja Uudessa Seelannissa perustettiin 1900-luvun alkupuolella fysioterapiaan erikoistuneita kouluja. 1950-luvulla fysioterapia yleistyi sairaaloissa ja saman vuosikymmenen lopulla alettiin perustamaan ensimmäisiä itsenäisiä klinikoita. Suomessa alalla toimivia ihmisiä kutsuttiin pitkään lääkintävoimistelijoiksi. Niinkin aikaisin kuin 1908 Suomessa opetettiin fysioterapiaa voimistelunopettajan koulutuksen yhteydessä. Vuonna 1943 erillinen koulutuslinja sai alkunsa Invalidisäätiöllä. Nykyään Suomessa fysioterapeutiksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa.

Fysioterapia on laaja kenttä

Jokaiselle potilaalle laaditaan vastaanotolla oma henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Se perustuu kyseessä olevan haitan kartoitukseen, henkilökohtaiseen historiaan ja apuna voidaan käyttää röntgenkuvia tai muita fyysisiä skannauksia. Hoitosuunnitelmaan kuuluu aina harjoitteita, joita potilas tekee itsenäisesti omalla ajallaan. Manuaalisen terapian lisäksi voidaan käyttää muun muassa kylmä- tai kuumahoitoja, sähköä ja ultraääniterapiaa. Erityyppisten apuvälineiden tarvetta, kuten erikoispohjallisia tai tukia, voidaan myös yhdessä fysioterapeutin kanssa arvioida. Manuaaliseen terapiaan kuuluu esimerkiksi hieronta, lymfahoito ja ortopedinen manuaalinen terapia. Fysioterapian tarkoituksen on sekä palauttaa että ylläpitää potilaan liikeratojen ja yleisen kunnon taso sellaiseksi, että potilaan elämänlaatu palaa normaaliksi. Esimerkiksi leikkauksen jälkeen potilas saatetaan laittaa polkemaan kuntopyörää terapiassa ja samalla mitataan pulssi, jotta yleisen kunnon tasoa voidaan myös monitoroida. Yhdysvalloissa fysioterapia on  lajiteltu sen laajuuden takia useaan eri kategoriaan, johon alalla toimivat fysioterapeutit voivat erikoistua. Verenkierto- ja hengityselin fysioterapia keskittyy potilaan omatoimisuuden palauttamiseen ja leikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen. Kliininen sähköfysioterapia sisältää myös haavojen hoidon. Geriatriset fysioterapeutit erikoistuvat vanhustenhoitoon, tai samantyyppisistä oireista kärvisiin aikuisiin, kuten osteoporoosiin, nivelrikkoon tai tasapainohäiriöihin. Yhdyvalloissa myös iholle on omat fysioterapeuttinsa. Pääsääntöisesti he keskittyvät haavojen hoitoon. Neurologiset fysioterapeutit erikoistuvat esimerkiksi aivovammoihin ja halvauspotilaisiin sekä kroonisiin neurologisiin sairauksiin kuten Alzheimer potilaisiin tai Parkinsonin tautiin. Ortopedinen fysioterapia on yksi yleisimmistä myös Suomessa ja siihen sisältyy muun muassa kaikki nyrjähdykset, murtumien jälkihoito ja skolioosin hallinta. Urheilufysioterapia on myös oma erikoislajinsa. Se keskittyy urheiluvammoihin tai niiden ehkäisyyn, riippuen hoidettavan kohteen ammattimaisuuden tasosta. Pediatrinen fysioterapia on lasten ja nuorten parissa tehtävää erikoisterapiaa. Selkäkivuille, syöpäpotilaille ja naisille on myös omat erikoisfysioterapeutit, jälkimmäisimmän keskittyessä esimerkiksi raskaana olevan tai synnyttäneen henkilön terapiaan. Viimeisimpänä erikoisalana Yhdysvalloissa on yhteisöllinen fysioterapia. Se keskittyy erilaisista vammoista ja kroonisista vaivoista kärsivien henkilöiden omatoimiseen elämiseen ja toimii tiiviisti myös yhteisön vastuun puolestapuhujana ja terveellisen elämän promoottorina.