Holistinen terveydenhuolto kasvattaa suosiotaan

Länsimaisen lääketieteen ongelmana on ollut alusta lähtien se, että se keskittyy oireen tai vaivan hoitoon, mutta ei tarkastele potilasta kokonaisuutena. Jos potilas tulee vastaanotolle ja valittaa migreenistä, hänelle määrätään vaivaan lääkettä, mutta jos muita oireita ei ole, syitä migreeniin ei tutkita tai neuvoja sen ehkäisemiseksi ei juurikaan anneta. Holistinen terveydenhuolto on ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista. Se yhdistelee eri vaihtoehtoisia hoitomuotoja perinteiseen lääketieteeseen ja yrittää yhdistää nämä kaksi niin, että se hyödyttää potilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä tahansa terapioita ei holistinenkaan terveydenhuolto hyväksy, normaalisti taustalla tulee olla jonkinasteista tutkimustietoa hoidon toimivuudesta. Terveydenhuolto tulisi olla sanan varsinaisessa merkityksessä terveyden huoltoa, ylläpitämistä ja tukemista. Valitettavasti Suomessa, niinkuin monessa muussakin länsimaassa, termi on syystäkin käännetty sairaanhoidoksi. Varsinkin kroonisissa sairauksissa ihmistä auttaisi yleensä paremmin pitkäjänteinen ja monipuolinen hoito, mutta klassisesti lääkkeiden ja mahdollisen fysioterapian on katsottu riittävän Suomessa.

Holistinen lähestymistapa kuuntelee ihmistä

 

Holistinen terveydenhuolto ottaa huomioon koko ihmisen: kropan, tunnetason, mielen ja yhä useammin myös ympäristön. Holistinen filosofia itsessään sanoo, että kokonaisuus on suurempi kuin sen osien summa, joten sitä soveltaen voidaan sanoa, että ihminen on suurempi kokonaisuus kuin kropan yhteenlasketut jäsenet. Holistisella lääkinnällä ja hoidolla on joskus ollut huono maine. On ajateltu, että se turvautuu ainoastaan vaihtoehtoiseen lääkintään ja uskomushoitoihin. Viime aikoina kuitenkin varsinkin Yhdysvalloissa on holistinen lähestymistapa tuotu perinteisen terveydenhuollon rinnalle lupaavin tuloksin. Jokainen haluaa tuntea itsensä tärkeäksi, kun kysymys on omasta terveydestä, ja potilaan kuunteleminen jo sinällään on osa hoitoa. Holistisella lähestymistavalla yritetään saada potilasta ottamaan vastuu omasta terveydestään ja sen ylläpidosta. Riippuen hoitavasta henkilöstä, he voivat perinteisen länsimaisen lääketieteen lisäksi määrätä useita erityyppisiä holistisia hoitomuotoja. Ruokavalio ja liikunta ovat tärkeässä asemassa, mutta myös mielenterveydellisiä harjoituksia ja jopa psykoterapiaa voidaan suositella. Lisäksi akupunktio, homeopatia, erilaiset hieronnat ja aromaterapiat saattavat tulla kysymykseen.

Amerikka tutkii ja kritisoi

National Center for Complementary and Integrative Health eli suomeksi Kansallinen täydentävän ja integroivan terveydenhuollon keskus, joka on osa Yhdysvaltojen kansallista terveydenhuoltoa, on tutkinut vaihtoehtoisia hoitomuotoja jo useita vuosikymmeniä. Sen toimintaa on kritisoitu useasti ja sen löydöksiä ei ole voitu tieteellisesti todistaa useinkaan. NCCIH on kuitenkin prosessoinut holistista terveydenhuoltoa ja luokitellut viisi erityyppistä holistista toimintamuotoa. Ensimmäinen on Vaihtoehtoiset lääkintäsysteemit, jotka ovat kehittyneet länsimaisen lääketieteen ulkopuolella, esimerkkinä Perinteinen Kiinalainen Lääketiede. Toisena mainitaan Mielen- ja Kehon Hallinta, johon lasketaan kuuluvaksi muun muassa erilaiset tukiryhmät ja rentoutustunnit. Kolmantena ryhmänä NCCIH mainitsee Biologiset Terapiat kuten aromaterapia ja yrttilääkintä. Neljäntenä on Kropan Manipulaatioon liittyvät metodit, kuten hieronta tai kiropraktiikka. Ja viimeisenä ryhmänä luokitellaan Energia Terapiat, jotka sisältävät jonkunlaista energiaparantamista aina Reikistä lämpöenergiaan. Kuten sanottua NCCIH:ta on voimakkaasti kritisoitu julkisten varojen tuhlaamisesta hyödyttömiin tutkimuksiin, joissa vaihtoehtoisten hoitomuotojen yleispätevää todistettavuutta ei ole saavutettu. Se kuitenkin jatkaa toimintaansa, ja yrittää löytää balanssin, jossa holistista katsantokantaa yhdistettäisiin perinteiseen lääketieteeseen. Suomessa holistisella lääketieteellä on huono maine. Se yhdistetään humpuukkiin ja lumelääkkeisiin, ja sitä harjoittavia lääkäreitä ei ole helppo löytää. Moderni holistinen terveydenhuolto on Suomessa vielä suhteellisen tuntematon käsite. Vuosia sitten toimintansa aloittanut omalääkäri kokeilu oli askel oikeaan suuntaan. Sen sijaan, että hoidettaisiin vain oiretta tai sairautta, hoidettaisiin koko ihmistä. Jos käynti samalla lääkärillä auttaisi automaattisesti tuntemaan ihmisen potilashistorian, osa holistisesta filosofiasta olisi jo saavutettu.


Amerikka tutkii ja kritisoi