Miksi vaihtoehtoiset hoidot tehoavat

Aina perinteinen lääketiede ei pysty auttamaan kaikkia ihmisiä. Oireet jatkuvat, vaikka hoito tai lääkitys pitäisi tehota kyseiseen vaivaan. Joskus lääkärit mieltävät oireet niin mitättömiksi, etteivät määrää niihin mitään valmisteita. Se ei kuitenkaan helpota potilasta, ja useat hakevatkin apua vaihtoehtoisista hoidoista ja lääkevalmisteista. Homeopatia, akupunktuuri, enkelihoito – lista vaihtoehtoisista uskomuslääkinnöistä ja -terapioista on pitkä ja suurinta osaa on mahdollista saada myös Suomessa. Voidaan ajatella, että tietyillä vaihtoehtoisilla hoitomuodoilla on todistettua tehoa, kuten akupunktiolla kivunlievityksessä. Toisaalta taas perinteisesti akupunktiota on käytetty hoitomuotona niin lapsettomuuteen kuin esimerkiksi unettomuuteenkin, ja näistä hyödyistä ei ole tieteeellistä todistusaineistoa. Ihmisen psyyke on mahtava voimavara, ja onkin sanottu, että pelkästään asiaan uskomalla kroppa voi tuottaa erilaisia hormoneja kuten dopamiinia ja endorfiineja auttamaan varsinkin kivunlievityksessä. Plasebo tai kotimaisittain lumelääke selittää osaltaan, miksi vaikkapa homeopaattinen valmiste, joka on siis lähestulkoon sataprosenttisesti vettä, vaikuttaa silti positiivisesti joidenkin potilaiden olotilaan.

Erilainen lähestymistapa

 

Meillä kaikilla on varmaan oma kauhutarinamme kerrottavana, kuinka terveyskeskuksessa lääkärillä ei ole paljon aikaa keskustella potilaan kanssa, ja kunnolla perehtyä kyseessä olevaan vaivaan. Pahimmassa tapauksessa lääkärillä ei tunnu olevan mitään kiinnostusta potilaaseen ja olemassa olevaan ongelmaan. Samantyyppistä liukuhihnapolitiikkaa harrastetaan useassa länsimaalaisessa julkisessa terveydenhuollossa. Vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilaiset lähestyvät potilasta ajan kanssa. Esimerkiksi perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä potilaan haastattelu on tärkeä osa diagnoosin tekoa. Ihmistä kuunnellaan, henkilöhistoria käydään läpi ja ongelmaa tutkitaan yksilötasolla. Määrätty hoito tai valmiste räätälöidään juuri kyseistä potilasta varten. Suurimmalle osalle ihmisistä on tärkeää, että henkilökohtaiset ongelmat ja vaivat otetaan tosissaan, ihmistä kuunnellaan ja uskotaan, ja että asiantuntija kohtelee henkilöä yksilönä. Kun luottamus hoitavaan tahoon on luotu, on todennäköistä, että tulokset ovat parempia kuin persoonattomat reseptit.

Plasebo ja nosebo

 

Plasebo on nimitys aineelle, jolla ei ole mitään lääkinnällistä vaikutusta, mutta joka saattaa aiheuttaa potilaassa parantumisen tunteen. Plasebolla on tärkeä merkitys uusien lääkkeiden kaksoissokkotutkimuksessa, joka yleensä suoritetaan jotta lääkkeen teho voidaan todentaa ja se saa myyntiluvan Suomessa. Plasebon on tutkittu tehoavan, vaikka potilas olisikin tietoinen lumelääkityksestä. Yleensä mitä kalliimpaa plasebo on, sitä paremmin se tehoaa. Suonensisäisesti plasebo tehoaa jopa rottatutkimuksissa. Nosebo on ilmiö, jossa potilaan ennakkokäsitykset määrätystä lääkityksestä ovat negatiiviset. Nämä tuntemukset voivat aiheuttaa fyysisiä oireita, hyvin usein samantyyppisiä kuin lääkkeen sivuvaikutukset kuten pahoinvointia, kutinaa tai uniongelmia. Psykosomaattinen oireilu saattaa olla hyvinkin vakavaa, ja muun muassa voodoon tehoa on selitetty nosebo efektillä. Miten ihminen kokee sairautensa ja määrättyjen lääkkeiden tai hoitojen tehon vaihtelee yksilökohtaisesti. Jos perusoletus on, että normaali lääketiede ei pysty auttamaan kyseessä olevaan vaivaan, on henkilö alttiimpi etsimään vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Ja jos näiden vaihtoehtoisten hoitomuotojen uskotaan tehoavan paremmin, kyseessä on itseään toteuttava ennustus. Ihmisen psyyke pystyy siis joko auttamaan parantumisessa tai hidastamaan tai estämään sitä. Usein kysytään, mitä vahinkoa vaihtoehtoisista valmisteista tai hoidoista on. Normaalisti ei mitään, mutta jos vaihtoehtoinen hoitomuoto estää henkilöä hakeutumasta vakavissa tilanteissa, kuten vaikka syöpää sairastettaessa, lääkäriin, on se tehnyt potilaalle massiivista haittaa. Jos usko enkeleihin, tai kristalleihin tai kalliisiin kauniissa purkeissa myytäviin lumelääkkeisiin saa ihmisen voimaan paremmin, on se terveydelle vain hyväksi. Länsimainen lääketiede ei ole aina oikeassa, ja esimerkiksi viime vuosina on tehty tutkimuksia, että tietyt olkapää- tai polvileikkaukset ovat yhtä tehokkaita tai tehottomia kuin fysioterapia tai ajan kanssa parantuminen.

Plasebo ja nosebo