Perinteinen jäsenkorjaus

Perinteinen jäsenkorjaus perustuu mobilisaatiohoitoon, ei nivelten paukautteluun tai kipua tuottaviin vääntelyihin, vaikka niin usein luullaan. Jäsenkorjauksen vanha kansanparannusperinne ulottuu suomalaiseen muinaishistoriaan saakka. Sitä käytettiin hoitomuotona kuppauksen ja hierontojen ohella. Jäsenkorjaus on mainittu Kalevalassakin.

Perinteinen jäsenkorjaus

Jäsenkorjauksesta on todisteita muualtakin, niinkin kaukaa kuin ajalta 500eaa. Tuolloin käytettiin selkärangan manipulointia kehoa korjaavana keinona. Noilta ajoilta hoidoista on pidetty kirjaa, joten todistettavasti Välimeren alueella jäsenkorjaus oli arkipäiväinen hoitomuoto.

Hoidon tarkoituksena on hoitaa kireitä, jumissa olevia ihmisiä

Ennen hoidon aloittamista kehon tila tutkitaan tarkasti kuuntelemalla potilasta, mitä vammoja on vuosien aikana saanut, onko saanut leikkaushoitoa, onko nivelkulumia tai lääkitystä. On oleellista että kaikki nämä asiat tulevat hoitajan tietoon, sillä ne vaikuttavat suuresti kehon sen hetkiseen tilaan. Kehoa tutkitaan myös mahdollisten virheasentojen löytämiseksi ja että saadaan arvioitua kuinka tasapainossa keho on. Keho tietenkin pitäisi olla tasapainossa, mutta eletty elämä jättää usein jälkiä kehoomme, joskus ilman että itse huomaamme asiaa. Tästäkin syystä jäsenkorjaus on hyvä keino kartoittaa mistä mahdolliset oudot kiputilat voivat johtua. Esimerkiksi tapaturmissa syntyneiden virheasentojen takia syntyy kiputiloja, kun elimistö yrittää kompensoida virheellistä asentoa jäykistämällä alueen lähellä olevia lihasryhmiä, joka taas säteilee muualle kehoon kiputiloina ja saa ihmisen olettamaan että kivun aiheuttaja on jossain ihan muualla. Lihaskireys oireilee erilailla. Ongelmia syntyy helposti niskan, selän, lantion, polvien ja melkein minkä tahansa tukielimen alueella. Täytyy muistaa että kehon voi jumittaa myös elämäntavoilla. Joskus stressi tai vaikeat tilanteet elämässä aiheuttavat keholle ongelmia. Myös nykyään liika istuminen ja vähäinen liikkuminen työ- ja vapaa-ajalla aiheuttavat tunnetusti keholle haasteita. Jäsenkorjauksessa otetaan siis huomioon koko fyysinen ja henkinen tilanne.

Jäsenkorjauksessa otetaan huomioon koko keho. Se avaa syviä, jumissa olevia lihaksia jolloin nikamien oikea asento saadaan takaisin, usein tämä riittää, eikä nikamille tarvitse muuta tehdä. Hoidossa on tärkeää aloittaa se lihasten, jänteiden, sidekudosten ja lihaskalvojen pehmittämisellä ennen varsinaiseen liikeratojen hoitoon siirtymistä.

Keho tasapainoon

Jäsenkorjauksessa edetään jaloista ylöspäin kohti päälakea. Kehoa lähdetään avaamaan ja tasapainottamaan jaloista pienten liiikkeiden avulla.  Lihaksia venytetään liikeratojen mukaisesti joka auttaa avaamaan lihaskireyttä. Kireyden hellittäessä kehon kudosneste- ja verenkierto palautuu ja lihakset saavat jälleen happea ja ravintoaineita. Tällä on suora vaikutus solujen tuotantoon. Jumissa olevien hermoratojen vapautuminen lihasten puristuksesta vapauttaa myös psyykkisiä jumitiloja. Koko keho käydään hellävaroen läpi, eikä ylisuuria liikeratoja tehdä, jottei nivelten alueille kohdistu painetta tai kipuja. Hoitajan kädet ovat jäsenkorjauksessa oleellisessa roolissa. Käsillä hoitaja tuntee mistä virheellinen asento johtuu. Syynä saattaa olla nivel, pehmytkodos, kalvorakenne tai hermo. Virheellinen liikerata ilmenee usein jäykkyytenä ja rajoittuneena liikkumisena. Tasapainoinen keho liikkuu rennosti ja liikeradat ovat luonnollisa ja helppoja. Oikea kehon asento on myös symmetrinen.

Keho tasapainoon

Jäsenkorjauksessa perehdytään kipujen aihettajaan, ei oireeseen. Jos kehon peruspilarit eivät ole kunnossa, ja hoidetaan vain jotain tiettyä osa-aluetta, kiputila usein vain siirtyy paikasta toiseen. Jäsenkorjauksessa on tarkoitus syventyä juuri siihen mistä tuki- ja liikuntaelimien ongelmat johtuvat. Jäsenkorjauksesta on apua myös mikäli on menossa lonkkanivelleikkaukseen. Ennen leikkausta korjattu virheasento helpottaa nivelen asettamista heti oikeaan asentoon ja auttaa paranemisprosessissa. Kiputilojen hellittäessä koko keho saa uutta energiaa ja helpottava, levollinen tunne palautuu. Kipujen poistuminen auttaa palaamaan niiden asioiden ja harrastusten pariin jotka ovat tärkeitä. Jäsenkorjaus auttaa myös oppimaan paljon omasta kehosta ja huomaamaan miten paljon sitä kannattaa kunnioittaa ja ennen kaikkea, kuunnella.