Perinteinen kiinalainen lääketiede kiinnostaa

Tuhansia vuosia vanha perinteinen kiinalainen lääketiede on jakanut tiedemaailman mielipiteitä siitä lähtien, kun se rantautui länsimaihin muutama sata vuotta sitten. Ainakin 2500 vuotta vanha oppi perustuu ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon ja tarkastelee potilasta myös suhteessa ulkomaailmaan ja jopa avaruuteen. Siinä missä länsimainen lääketiede hoitaa sairauden oireita, pyrkii kiinalainen lääketiede hoitamaan ihmistä kokonaisuutena. Akupunktio on lännessä tunnetuin perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomuoto. Se ei kuitenkaan ole ainut oppiin kuuluva hoito, muun muassa moksibustiota ja kuppausta on käytetty vuosituhansien ajan. Ravinto-oppi ja vahvasti yrttien käyttöön perustuva lääkeoppi kuuluu myös kiinalaisen lääketieteen piiriin. Vahvasti perinteeseen perustuvaa kiinalaista lääketiedettä on tarkasteltu kriittisesti länsimaissa. Tieteelliseen tutkimukseen perustuvia tuloksia on niukasti, ja esimerkiksi akupunktion vaikutuksista tehdään jatkuvasti erilaisia kliinisiä testejä, joiden tulokset ovat ristiriitaisia. Suuri osa kiinalaisesta lääketieteestä onkin uskomuslääkintää, koska koska tieteellisesti todistettuja tuloksia ei ole.

Qi virtaa läpi kehon

 

Kuten muutkin muinaiset lääkinnälliset opit, kiinalainen lääketiede on kehittänyt omat hoitomenetelmänsä tuntematta ihmisen anatomiaa sen paremmin. Ruumiinavausta pidettiin sopimattomana, eikä leikkaushoitoja oppiin kuulu. Henkilöä tutkittiin ulkoapäin, ja oikean hoidon valinta perustui muun muassa haastatteluun potilaan elämäntilanteesta. Qi on kiinalaisessa lääketieteessä verrattavissa ihmisen energiaan, joka kulkee sekä sisäisesti että ulkoisesti. Qi virtaa kehossa meridiaaneja pitkin, ja jos sen kulku estyy, ihminen sairastuu. Näiden kanavien avaaminen esimerkiksi akupunktion avulla vapauttaa qin virtauksen ja potilas voi paremmin. Qin lisäksi kiinalaisessa lääketieteessä on neljä muuta peruselementtiä: veri, henki, nesteet ja esanssi. Nämä viisi yhdessä muodostavat elämänvoiman, ja kun ne ehtyvät, ihminen menehtyy. Qi on kuitenkin tärkein elementti, ja sen muodostuksessa pidetään tärkeinä ravintoa, hengitystä ja perintötekijöitä. Kuten perinteiseen kiinalaiseen ajatusmalliin ylipäätään, yin ja yang liitetään myös lääketieteeseen. Ihmisen kehossa katsotaan olevan molemmat puolet, ja jos ne ovat epätasapainossa, henkilö ei voi hyvin. Kuuman tai kylmän tuntemukset johtuvat jommankumman elementin dominoinnista, ja niiden balanssiin saamiseksi käytetään lääkkeitä.

Tutkimus ja hoito

 

Kiinalaisessa lääketieteessä ihmisen sairastuttaa joko sisäinen eli tunteesta johtuva tai ulkoinen syy. Lisäksi on olemassa muutamia vahingoiksi kutsuttuja patogeenejä, jotka voivat liittyä liian kylmään tai kuumaan ruokaan, alkoholiin tai liialliseen sukupuoliaktiivisuuteen. Viimeiseksi mainittua kutsutaan myös “makuuhuoneen vahingoksi.” Potilaan tutkimuksessa käytetään neljää eri menetelmää samanaikaisesti. Kysyminen on diagnoosin laajin osa. Potilaan oireet ja elämä käydään läpi aina syömisestä perhetaustaan, tunne-elämää unohtamatta. Koskeminen on myös tärkeä osa tutkimusta. Sen tärkein osa potilaan pulssin ottaminen. Muut kaksi vaihetta ovat katsominen ja kuunteleminen sekä haisteleminen. Ero länsimaiseen lääketieteeseen on merkittävä, mitään varsinaista fyysistä tutkimusta ei tehdä, saati sitten oteta mitään kokeita. Hoitoina käytetään akupunktiota ja siihen liittyvää moksibustiota, joissa kehon akupunktiopisteitä aktivoidaan joko neulalla tai polttamalla pujoa niiden päällä. Ajatuksena on vapauttaa qin virtaaminen eri meridiaaneissa. Akupunktio on tunnetuin ja länsimaissa käytetyin kiinalaisen lääketieteen hoitomuoto. Muita hoitoja ovat kuppaus, guasha, eri hierontamuodot kuten shiatsu, ravintoterapia ja yrttilääkintä. Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä yrttejä ei jaotella sen mukaan, mihin oireisiin ne vaikuttavat, vaan keskitytään niiden energeettisiin vaikutuksiin ja kuinka ne vaikuttavat ihmisen olemukseen. On olemassa myös vähemmän tunnettuja hoitomuotoja kuten jäsenkorjaus, mutta sitä ei länsimaissa juurikaan harrasteta.

Tutkimus ja hoito

Perinteinen kiinalainen lääketiede jakaa mielipiteitä, ja viime vuosikymmeninä sitä on kehitetty modernimpaan suuntaan. Klassisesti länsimaissa käytetty akupunktio, jota määrätään täällä kivunlievitykseen, on tunnustetuin hoitomuoto. Vaikka perinteisesti uskomuksiin perustuva lääketiede ei sinällään saa kannatusta Kiinan ulkopuolella, kenties haastatteluun perustuva tutkimusmenetelmä on jotain, josta modernitkin lääkärit voisivat ottaa mallia.