Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede

Täydentävä lääketiede käsittää joukon diagnostiikan ja terapeuttisia toimintoja, joita käytetään yhdessä perinteisen lääketieteen kanssa. Esimerkki täydentävästä lääketieteestä on aromaterapia, jota käytetään lievittämään potilaiden epämukavuutta leikkauksen jälkeen. Täydentävää lääketiedettä ei yleensä opeteta tai käytetä länsimaisissa lääketieteen oppilaitoksissa tai sairaaloissa.

Täydentävään lääketieteeseen sisältyy runsaasti erilaisia terveydenhuollon käytäntöjä ja järjestelmiä, joita ei monista eri kulttuurillisista, sosiaalisista, taloudellisista tai tieteellisistä syistä ole otettu mukaan valtavirran länsimaiseen lääketieteeseen. Täydentävä lääketiede eroaa vaihtoehtoisesta lääketieteestä. Siinä missä täydentävä lääketiede on käytössä perinteisen lääketieteen rinnalla, vaihtoehtoista lääketiedettä käytetään perinteisen lääketieteen sijasta. Esimerkki vaihtoehtoisesta terapiasta on erikoisruokavalion käyttäminen syövän hoitamisessa sen sijaan, että sovellettaisiin lääkärin määräämiä leikkauksia, säteilyhoitoa tai kemoterapiaa.

Aromaterapia
Aromaterapia

Mitä vaihtoehtoinen lääketiede on?

Vaihtoehtoisen lääketieteen käytäntöjä käytetään tavallisten lääketieteellisten hoitojen sijasta. Vaihtoehtoinen lääketiede eroaa selkeästi täydentävästä lääketieteestä, jonka tarkoitus ei ole korvata vaan toimia yhdessä normaalien terveydenhuollon toimenpiteiden kanssa. Vaihtoehtoisen lääketieteen hoitomuotoja ei yleensä tunnusteta lääketieteellisessä yhteisössä normaaleiksi tai perinteisiksi lääketieteellisiksi lähestymistavoiksi. Vaihtoehtoiseen lääketieteeseen kuuluvat lisäravinteet, jättiannokset vitamiineja, yrttihoidot, erikoisteet, hierontaterapia, magneettiterapia ja henkinen parantaminen.

Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen hoitomuodot jakaantuvat viiteen pääkategoriaan, vaihtoehtoisen lääketieteen systeemeihin, kehoa ja mieltä muokkaaviin toimiin, biologiaan perustuviin terapioihin, manipulatiivisiin ja kehoon perustuviin menetelmiin sekä energiaterapioihin. Vaihtoehtoisen lääketieteen systeemit rakentuvat kokonaisten käytännön ja teorian muodostamien järjestelmien päälle.

Usein nämä systeemit ovat kehittyneet erikseen ja aiemmin kuin perinteiset länsimaissa käytettävät lääketieteen lähestymistavat. Esimerkkejä vaihtoehtoisista lääketieteen järjestelmistä, jotka ovat kehittyneet länsimaisissa kulttuureissa, ovat esimerkiksi homeopaattinen ja naturopaattinen lääketiede. Muissa kuin länsimaisissa yhteiskunnissa kehittyneistä järjestelmistä esimerkkejä ovat perinteinen kiinalainen lääketiede ja Ayurveda.

Kehoa ja mieltä muokkaava lääketiede käyttää useita eri tekniikoita kehittääkseen kehon kykyä vaikuttaa ruumiintoimintoihin ja oireisiin. Jotkut aiemmin täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin lasketut menetelmät ovat sittemmin siirtyneet valtavirtaan, kuten esimerkiksi potilaiden tukiryhmät ja kognitiivinen käyttäytymisterapia. Muita yhä vaihtoehtoiseen hoitoon laskettavia tekniikoita ovat esimerkiksi meditaatio, rukoilu, mielen parantaminen ja terapiat, joissa käytetään luovia hoitomuotoja, kuten taidetta, musiikkia tai tanssia.

Täydentävässä ja vaihtoehtoisessa lääketieteessä käytettävät biologiaan perustuvat terapiat käyttävät luonnosta saatavia aineksia, kuten yrttejä, ruokia ja vitamiineja. Eräitä esimerkkejä tästä ovat lisäravinteet, yrttituotteet ja muiden luonnollisiksi kutsuttavien mutta tieteellisesti toimivuuden todistamattomien terapioiden käyttäminen. Kuten ruokasoodan ja hainevien käyttäminen syövän parantamiseen.

Vaihtoehtoisessa ja täydentävässä hoidossa käytettävät manipulatiiviset ja kehoon perustuvat menetelmät sisältävät yhden tai useamman kehonosan manipuloimista ja/tai liikuttamista. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa kiropraktiikka tai osteopaattinen manipulaatio sekä hieronta.

Energiaterapioissa käytetään energiakenttiä. Näitä on kahta eri tyyppiä, biokenttäterapioita ja bioelektromagneettisuuteen perustuvia terapioita. Biokenttäterapiassa tarkoituksena on vaikuttaa ihmiskehoa ympäröiviin ja lävistäviin energiakenttiin. Tällaisten energiakenttien olemassaoloa ei ole kyetty todistamaan tieteellisesti.

Joissain energiaterapiahoitomuodoissa manipuloidaan biokenttiä käyttämällä painepisteitä ja/tai manipuloimalla kehoa asettamalla kädet näille kentille tai niiden läpi. Tällaisia hoitomuotoja ovat qi gong, Reiki ja terapeuttinen kosketus. Bioelektromagneettisuuteen perustuvissa terapioissa käytetään elektromagneettisia kenttiä, kuten pulssikenttiä, magneettisia kenttiä tai vaihtovirta- tai tasavirtakenttiä.

Vaihtoehtoisista tai täydentävistä hoitomuodoista voi kysyä lääkäriltä

Syöpäpotilaiden, jotka harkitsevat käyttävänsä tai käyttävät täydentäviä tai vaihtoehtoisia hoitomuotoja, tulisi aina keskustella tästä päätöksestä lääkärinsä tai hoitajien kanssa, samoin kuin minkä tahansa muun hoitomuodon suhteen. Jotkut täydentävät tai vaihtoehtoiset terapiat saattavat häiritä normaalia hoitoa tai saattavat olla haitallisia, jos niitä käytetään yhdessä perinteisen hoidon kanssa. On myös järkevää saada tietoa terapiamuodosta, kuten tukevatko tieteelliset tutkimukset väitteitä kyseisen hoitomuodon tehosta.

Lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa keskusteltavia kysymyksiä ovat muuan muassa se, mitä hyötyjä tästä terapiasta voisi olla odotettavissa ja vastaavasti mitä riskejä tähän hoitomuotoon saattaa liittyä. Näiden tietojen valossa voi pohtia, painavatko tiedossa olevat hyödyt vaakakupissa enemmän kuin mahdolliset riskit. Kannattaa pohtia myös mahdollisia sivuvaikutuksia ja sitä, voitko terapia haitata normaalia hoitoa. On myös suotavaa ottaa selvää siitä, kuuluuko terapia osana kliinisiin testeihin, ja jos kuuluu, kuka kyseisiä testejä sponsoroi. Näiden pohjalta on tutustuttava myös siihen, kenen maksettaviksi terapiakulut lopulta jäävät.

Digitalisoituneen maailman ansiosta useat palvelut ovat siirtyneet nettiin. Myös terveyspalveluja voi käyttää kännykällä esimerkiksi OmaMehiläinen-mobiilisovelluksella. Sairaana ei välttämättä kannata tartuntavaaran vuoksi lähteä yleisille paikoille, kuten esimerkiksi elokuvateatteriin tai kasinolle, kun voit käyttää monia palveluita myös kotoasi käsin netissä – voit katsella elokuvia Viaplaysta tai pelata PokerStarsin kaltaisilla nettikasinoilla. Kirjastoon menemisen sijasta voit lukea e-kirjoja.

Hoitomuodon tarjoajan valitseminen

Jos etsit vaihtoehtoista tai täydentävää terapiaa tarjoavaa hoitajaa, sinun kannattaa ensisijaisesti keskustella ensisijaisen terveydenhuoltosi tarjoajien kanssa tai ottaa yhteyttä henkilöön, joka uskot tuntevan itse sinun hoitoosi liittyvän vaihtoehtoisen tai täydentävän terapia-alan. Kysy heiltä suosituksia sen tyyppisen terapiatarjoajan valinnasta, josta olet kiinnostunut.

Kun olet saanut muutamia vaihtoehtoja, tee lista täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoavista terapeuteista ja kerää lisää tietoa heistä kaikista ennen kuin tapaat ketään. Kysy heiltä peruskysymyksiä heidän saavutuksistaan ja toimintatavoistaan. Voit kysyä, missä he ovat saaneet koulutuksensa, millaisia lisenssejä tai sertifikaatteja heillä on ja kuinka paljon heidän hoitonsa maksaa.

Tarkista ensin sairasvakuutuksestasi maksaako se terapiasi. Kun olet valinnut sen jälkeen sinulle sopivan toimijan, tee lista kysymyksistä, joita voit kysyä ensimmäisellä visiitilläsi. Sinun voi kannattaa ottaa mukaan perheenjäsen tai muu läheinen, joka voi auttaa sinua kysymysten esittämisessä ja vastausten kirjaamisessa. Ole valmiina vastaamaan kysymyksiin terveydellisestä historiastasi, kuten vammoista ja taudeista, sekä reseptilääkkeistä, vitamiineista ja muista lisäravinteista, joita saatat käyttää. Jos hoitosuunnitelma vaikuttaa järkevältä ja hyväksyttävältä, voitte edetä terapiavaiheeseen.

Vaihtoehtoinen lääke
Vaihtoehtoinen lääke